شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا
اقدامات و فعالیتها
 • مدیریت منابع انسانی معطوف به سیاست ها، اقدامات و سیستم هایی است که رفتار، نگرش و عملکرد کارکنان را تحت تاثیر قرار می دهد. مديريت منابع انساني رويكردي جامع به مديريت استراتژيك منابع كليدي سازمان يعني منابع انساني است. چشم انداز منابع انسانی
 •   تامین و نگهداری و توسعه نیروی انسانی اثربخش
 • ماموریت منابع انسانی
  • جذب کارکنانی با ویژگیهای شخصیتی و تحصیلی و تخصصی و با استعداد که خدمات مفید ارائه دهند.
  • آماده سازی کارکنان برای مشاغل ارزنده و پربازده با ارتقاء مهارتها و مسئولیت پذیری.
  • برخورد متعهدانه نسبت به کارکنان با شناسایی و تامین نیازهای کارکنان به منظور ارائه بهتر خدمات.
 • استراتژیهای منابع انسانی
  • پیاده سازی نظامهای نوین مدیریتی
  • بهبود و توسعه سیستمهای منابع انسانی
  • نیروی انسانی ارزشی و توانمند و توسعه ارزشهای سازمانی
 • اهم فعالیتها و اقدامات منابع انسانی به شرح ذیل می باشد:
  • برنامه‌ريزي منابع انساني
  • بهبود مستمر ارزشهای اخلاقی و توسعه فرهنگ سازمانی
  • توسعه، بهسازی و افزایش بهره وری نیروی انسانی
  • مدیریت بهینه فرآیند تامین, تعدیل و برنامه ریزی سرمایه های انسانی
  • به روز رسانی ساختار سازمانی با توجه به اهداف و استراتژیهای کلان شرکت
  • گزينش داوطلبان واجد شرايط
  • توسعه نيروي انساني و آموزش
  • توجيه و آموزش دادن به كاركنان جدید الاستخدام
  • صدوراحكام كارگزيني ازقبيل دوره هاي آموزشي ،ارتقاء رتبه وگروه، عائله مندي واولاد ، انتصاب وجابجايي ، ،مدرك تحصيلي ، حق سرپرستي ، تغيير وضعيت استخدامي
  • بازنگري شرح وظايف كليه پستهاي سازماني باتصدي وبلاتصدي براساس چارت جديد
  • مديريت سیستم حقوق و دستمزد (چگونگي جبران خدمت كاركنان)
  • ارزيابي وبروزسازي تفويض اختيارمديران عالي ومياني
  • هماهنگي و اقدام در خصوص خريد وتهيه البسه استحقاقي کارکنان شركت
  • انعقاد قرارداد بيمه تامين وحفظ سلامت كاركنان و بيمه عمر و حادثه تكميلي با شركت کارگزاری بیمه سایپا
  • ارتقاء سطح بهداشت و سلامت کارکنان با مستقر نمودن پزشک معتمد در محل شرکت از آذرماه 93
  • انجام دوره ای معاينات پزشكي برای کلیه کارکنان
  • آموزشي با سرانه 6 ساعت براي هر نفر
  • ارزيابي عملكرد کارکنان
  • سنجش رضايت كاركنان
   • رضايت شغلي 60% در سطح شركت
   • انگيزش شغلي 63% در سطح شركت
   • تعهد سازماني 70% در سطح شركت
   • ميانگين رضايت كاركنان بر اساس رضايت شغلي و انگيزش
  • برگزاري جلسات ارتباط مستقيم كاركنان
   • مدير عامل و كاركنان : 6 جلسه در طي سال
   • شورای هماهنگی مدیران و روسا : ماهیانه ( یک جلسه در ماه )