شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا
موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه

1. سرمايه‌ گذاري در سهام، سهم الشرکه‌، واحدهاي سرمايه‌ گذاري صندوق‌ ها يا ساير اوراق بهادار داراي حق راي با هدف کسب انتفاع به‌طوري‌که به‌تنهايي يا به همراه اشخاصِ تحتِ کنترل يا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه يا صندوق سرمايه‌پذير را در اختيار گرفته يا در آن نفوذ قابل ملاحظه يابد و شرکت، موسسه يا صندوق سرمايه‌ پذير (اعم از ايراني يا خارجي) در زمينه يا زمينه‌ هاي زير فعاليت کند:

صنعت خودرو ، صنايع نفت، گاز و انرژي ، صنعت کاني هاي فلزي و غير فلزي ، صنعت انبوه سازي و بهره برداري از املاک و مستغلات و صنايع واسطه گري مالي و تامين مالي

2. انجام فعاليت‌هاي زير در ارتباط با اشخاص سرمايه‌پذير:

خدمات اجرايي در تهيه و خريد مواد اوليه‌ و ماشين آلات و تجهيزات ، خدمات طراحي و مهندسي اصولي و تضمين پروژه‌هاي در دست اجرا و آتي ، تأمين منابع مالي اشخاص حقوقي سرمايه‌ پذير از منابع داخلي شرکت يا از طريق ساير منابع ، تدوين سياست‌هاي کلي و راهبردي و مديريتي ، ارائه ساير خدمات فني، مديريتي، اجرايي و مالي.

3. سرمايه‌گذاري با هدف کسب انتفاع و کنترل عمليات يا نفوذ قابل ملاحظه در سهام.