شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا
گزارش روز وساپا

شفاف سازی راجع به سهام شرکت

اخیرا در بعضی از سایت های مجازی اشخاصی با اغراض شخصی مطالبی خلاف واقع راجع به وضعیت شرکت سرمایه گذاری سایپا منتشر نموده اند . به منظور روشن شدن اذهان سرمایه گذارانی که ممکن است تحت تاثیر مطالب مذکور واقع شده باشند.معاونت محترم سرمایه گذاری شرکت توجه سرمایه گذاران محترم رابه نکات ذیل جلب می نماید. 

1.آخرین وضعیت شرکت از نظر سرمایه گذاری ها و سود شرکت بطور مستمر از طریق سیستم اطلاع رسانی کدال منتشر می گردد. لذا سرمایه گذاران محترم با استناد به گزارشات منتشره در سیستم کدال راجع به سهام شرکت تصمیم گیری نمایند.

2. نظر سرمایه گذاران محترم را به EPSا اعلامی برای سال 1393وپیش بینی سال 94 وهمچنین سیاست تقسیم سود اعلام شده در گزارشات منتشره شده جلب می نماید.

3.   سود انباشته شرکت ناشی از در آمد شناسایی شده در سنوات قبل از محل تامین مالی شرکت های تابعه بوده و در حال حاضر راجع آن تصمیم گیری نشده است.

4. سرمایه گذاری شرکت عمدتا در صنعت خودرو است. این صنعت به علت تشدید تحریم های اقتصادی از سوی کشورهای استکباری در سالهای اخیر دچار مشکل تامین قطعه و کاهش تولید وزیان شده وفعلا شرکت های خودروساز قادر به تقسیم سود نیستند. وبه تبع آن توان سود آوری شرکت سرمایه گذاری سایپا نیز کاهش یافته است.

تاريخ انتشار : 1393/12/24