شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا
ارزشهاي سازماني گروه سرمايه گذاري سايپا

احساس مسئولیت نسبت به جامعه

1. نقش داشتن در راستاي توسعه و شکوفايي اقتصادي و اجتماعي کشور

2. گروه سرمايه گذاري سايپا خود را نسبت به بهبود رفاه مردم متعهد مي دانند و مدیران و کارکنان شرکت در تلاشند موقعيت مناسبي را در بازارهاي داخلي, منطقه اي و جهاني به دست آورند.

3. حمايت از نوآوري ها و اختراعات

4. ارائه به موقع و شفاف اطلاعات مورد نیاز ذیفعان

شایسته سالاری

1. تلاش بر اساس اصل احترام متقابل و با به کارگيري شيوه هاي مناسب مديريت منابع انساني جهت ايجاد مجموعه اي واحد, يکپارچه, داراي انگيزه و کارآفرين

2. افزايش مستمر كيفيت و بهره وري نيروي انساني و سازمان

3. طراحي سيستم های توسعه و نگهداري منابع انساني

مسئولیت پذیری

1. ارتقاي فرهنگ سازماني مبتني بر مسئوليت‌پذيري

2. حفظ و نگهداري از ارزش سهام شركتهاي گروه سايپا

3. قرار دادن سهام با ارزش ذاتی بيش از قيمت تمام شده در سبد سهام شرکت

4. تامين سود پايدار و افزايشي براي سهامداران حقيقي و حقوقي

5. ایجاد توازن بین نیازها و انتظارات کوتاه مدت و بلندمدت ذی نفعان، از طریق توزيع مناسب منابع مالي بين سرمایه گذاریهای کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت