صورت های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 شرکت رویال صدف کیش(سهامی خاص)

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400 شرکت رویال صدف کیش(حسابرسی شده)

جهت مشاهده به لینک: https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=qyU9riLwjRQQQaQQQbWwrvPt1PTg%3d%3d&rt=2&let=6&ct=0&ft=-1

کلمات کلیدی
خبرنگار
متنی نویسنده :

خبرنگار

مدیر سیستم

فایل ها

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید