پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ 10،675،000،000،000 ریال به مبلغ 16،000,000,000,000 ریال از محل سود انباشته.

با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 17/07/1395 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ 10،675،000،000،000 ریال به مبلغ16،000,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی که در تاریخ 1400/08/11 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده ارائه می گردد.

جهت مشاهده به لینک:https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=F5jzey%2BLg46p2UscM%2BQ4jw%3D%3D&rt=2&let=55&ct=0&ft=-1

کلمات کلیدی
خبرنگار
متنی نویسنده :

خبرنگار

admin saipa

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید