خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30راس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1400/04/12 برگزار شد.

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/31 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1400/04/12 درمحل  کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج شرکت پارس خودرو سالن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار گردید. 

جهت مشاهده با لینک زیر :

https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=cVxGqKgh5xvfuLrURN8zxw%3D%3D&rt=2&let=2020&ct=0&ft=-1

کلمات کلیدی
خبرنگار
متنی نویسنده :

خبرنگار

مدیر سیستم

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید