آگهی برگزاری مزایده مورخ 1402/08/24

آگهی مزایده عمومی فروش ملک پلاسکوکار مورخ 1402/08/24

جهت مشاهده به لینک زیر:

https://codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=7bIhG37BL7LrrkNd%2b%2bf9Bw%3d%3d&rt=2&let=11&ct=0&ft=-1

کلمات کلیدی
خبرنگار
متنی نویسنده :

خبرنگار

مدیر سیستم

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید